Καταστατικό

Ο σύλλογος “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ” ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2004 με α.α. 16658/04 του Πρωτοδικείου Αθηνών. Είναι μη κερδοσκοπικός σύλλογος με έδρα τα Σπάτα (Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σπάτων «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ» στην οδό Στ. Μπέκα αρ. 7) και αριθμεί 16 μέλη.
Βάσει καταστατικού ο σύλλογος διοικείται από διαχειριστική επιτροπή αποτελούμενη από 3 μέλη: Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία, που εκλέγεται από την Τακτική Συνέλευση, με μονοετή θητεία, κάθε Σεπτέμβριο.
Οι πόροι του Συλλόγου είναι οι συνδρομές των μελών, οι έκτακτες εισφορές, οι δωρεές, οι επιχορηγήσεις, τα κληροδοτήματα και γενικά οποιαδήποτε νόμιμη πηγή.
Η ετήσια εισφορά ανέρχεται στο ποσόν των 20,00 € (είκοσι).

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν:

  • Οι κάτοικοι του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον παρακολουθήσουν τουλάχιστον τρεις συγκεντρώσεις και δηλώσουν ότι αποδέχονται τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Τακτικής Συνέλευσης.
  • Οι συγκεντρώσεις των μελών του Συλλόγου είναι μηνιαίες με θέματα κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Θέματα που προάγουν την πνευματική καλλιέργεια, τη γνώση, την επικοινωνία και την ομαδικότητα.
  • Μηνιαία λειτουργεί και «Λέσχη Ανάγνωσης» με παρουσίαση, ανάλυση, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, βασισμένη στο θέμα κάποιου βιβλίου, που έχει προαποφασιστεί και διαβαστεί απ’ όλα τα μέλη.
καταστατικό του συλλόγου