ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΒΙΟ

Από τα προϊστορικά χρόνια, ο πρωτόγονος άνθρωπος ένιωθε ανίσχυρος μπροστά στα φυσικά φαινόμενα που τον ταλαιπωρούσαν και όντας αδύνατος τότε να τα εξηγήσει, θεωρούσε ότι επρόκειτο για κάποιες μυστήριες εχθρικές δυνάμεις που απειλούσαν τη ζωή του. Όμως πίστευε, πως είχε τη δύναμη να αποτρέψει τα δυσμενή γι’ αυτόν αποτελέσματα, γι’ αυτό κατέφευγε σε διάφορες πράξεις, οι οποίες θεωρούσε πως μπορούσαν να διαφοροποιήσουν την κατάσταση προς το καλύτερο για εκείνον.
Άλλωστε είναι η φύση του ανθρώπου ν’ αναζητά μια επεξήγηση σε ό,τι του κινεί την περιέργεια.
Ο πνευματικός βίος των προγόνων μας είναι οι μύθοι, οι θρύλοι, οι προλήψεις, οι δεισιδαιμονίες, οι δοξασίες, η μαγεία, η βασκανία, τα αερικά, οι νεράιδες αλλά και οι παλιές ιστορίες, τα παραμύθια, οι παροιμίες, τα αινίγματα, τα λογοπαίγνια, η λαϊκή ιατρική.
Δεν πρέπει να παραλείψουμε τη δημοτική μας ποίηση και τα τραγούδια μας.
Ο πνευματικός βίος ενός τόπου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του λαϊκού του πολιτισμού. Για να καταγραφούν σωστά χρειάζεται εξειδικευμένη έρευνα, μελέτη και γνώση του αντικειμένου.
Εμείς τα καταγράφουμε έτσι όπως μας τα διηγήθηκαν οι παλιοί και έτσι όπως τα ακούσαμε από τους παππούδες μας.