ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΒΙΟ

Σ’ αυτήν την ενότητα περιλαμβάνεται το σύνολο των ηθών και των εθίμων στην ατομική και ομαδική ζωή του τόπου μας. Εθιμοτυπικές διαδικασίες στην οικιακή και οικογενειακή, κοινωνική, θρησκευτική ζωή καθώς και η κοινωνική συμπεριφορά των μελών μιας κοινότητας.
Οι αντιλήψεις για την ηθική και κοινωνική συμπεριφορά, ορίζουν αξίες, σχέσεις, συμπεριφορές.
Είναι τα αισθήματα και οι νοοτροπίες που χαρακτηρίζουν κάθε εποχή. Είναι τα ήθη ενός λαού.
Όταν αυτές οι αντιλήψεις πάρουν μια επαναλαμβανόμενη τελετουργική μορφή γίνονται έθιμα δηλαδή συνήθειες με καθολικό χαρακτήρα που τηρούνται απ’ όλα τα μέλη της κοινωνικής ομάδας.
Στα νεότερα χρόνια η σχέση ηθών και εθίμων μεταβλήθηκε.
Ήθη πάντα υπάρχουν, αλλά δεν δημιουργούνται νέα έθιμα. Αυτό σχετίζεται με το ότι δεν υπάρχουν πια κλειστές αγροτικές κοινωνίες, δεν υπάρχει πίστη σε υπερφυσικές δυνάμεις γιατί οι σημερινοί άνθρωποι έχουν μορφωθεί, δεν υπάρχει δυστυχώς συλλογική ζωή.
Τα ήθη και τα έθιμά μας αποτελούν το λαϊκό μας πολιτισμό. Έναν πολιτισμό που έρχεται από τα βάθη του παρελθόντος και θα προχωρήσει στα βάθη του μέλλοντος.
Γιατί χωρίς ρίζες το δέντρο της κοινωνίας ούτε μεγαλώνει ούτε ανθοφορεί.